Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Madisyn Ritland by Kevin Sinclair

Madisyn Ritland by Kevin Sinclair

Kevin Sinclair shoots Madisyn Ritland for the April 2011 issue of Vestal Magazine. Styling by David Gargiulo.
http://www.touchpuppet.com/2011/04/09/madisyn-ritland-by-kevin-sinclair/

Madisyn Ritland by Kevin Sinclair
Madisyn Ritland by Kevin Sinclair
Madisyn Ritland by Kevin Sinclair
Madisyn Ritland by Kevin Sinclair
Madisyn Ritland by Kevin Sinclair
Madisyn Ritland by Kevin Sinclair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου