Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Faith Hopes and Love from Terry Richardson

Bo at my studio #1

Bo at my studio #2

Frances at my studio.Kristel at my studio.


Jordan at my studio.

Ashika at my studio.

Jade at my studio.

Iggy at my studio.

Souhella at my studio.

Charlie at my studio.

Nadya at my studio.

Sara at my studio.

Tam at my studio.

Tessa at my studio.

Ali at my studio #4

Ali at my studio #3

Ali at my studio #2

Ali at my studio #1

Stella at my studio #2

Stella at my studio #1

Samantha at my studio #2

Samantha at my studio #1

Clara at my studio #2

Clara at my studio #1

Lauren at my studio #2

Lauren at my studio #1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου