Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Julia Almendra by Benjamin Becker in ‘Back Stage Diaries’


http://www.touchpuppet.com/2012/10/19/julia-almendra-by-benjamin-becker-in-back-stage-diaries/
Benjamin Becker shoots Julia Almendra (Modelwerk) in ‘Back Stage Diaries’. Hair and makeup by Chris Schild. Styling by Jennifer Mertens.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου