Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Sexy Nicole Kidman for ever by Mario Testinofor more http://www.vmagazine.com/2012/08/truth-or-bare/
Photography Mario Testino
Text Jacob Bernstein

Makeup James Kaliardos (Art + Commerce)
Hair Oribe For Oribe Hair Care (Oribe Agency)
Manicure Yuna Park (Streeters)
Set Design Jack Flanagan (The Magnet Agency)
Tailor Bonnie Barton (Lars Nord)
Digital Technician Christian Hogstedt (R&D)
Photo Assistants Benjamin Tietge, Pavel Woznicki, Milan Kelez
Stylist Assistants Kate Grella, Alban Roger,
Martin Brule-Bross Eau, Allan Kent
Makeup Ass Istant William Jay Kahn
Hair Ass Istants Judy Erickson And Greg Bitterman
Hair Colorist Anthony Palermo Set Design Ass Istant Thad O’neil
Production Jemima Hobson And Michelle Lu
Videographer David Paul Larson Video Look Films
Location Canoe Studios, New York
Catering Diana Seabrooke Retouching R&D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου