Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Stackable chairs made ​​of structural aluminum, bent tubular steel and thermoformed PET felt.
LUC - Prototyp, 2010
Stapelbare Stühle aus gekantetem Aluminium, gebogenem Stahlrohr und tiefgezogenem PET-Filz.
Stackable chairs made ​​of structural aluminum, bent tubular steel and thermoformed PET felt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου