Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

‘Negative Space’ | Celine Derrien By Lena C. Emery For Grit Magazine | Summer 2013Fashion Editor: Lilia Toncheva O’Rourke
Hair: Roku Roppongi
Make-up: Nami Yoshida


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου