Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Lady Gaga performing at Roseland by Terry Richardson

Lady Gaga after the last performance at Roseland.


Gaga and Natali backstage.


Lady Gaga performing at Roseland.

Gaga hugging Tara.

Lady Gaga getting ready to go onstage #2

Lady Gaga getting ready to go onstage #1
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου