Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Melancholy by Yulia Gorodinski

Exquisite pain

Don't make me sleep alone

Cactus prick


Drowning in loneliness

Suicidal tendencies 

Days before you came

I hurt myself today

Suffering in silence

I to sky

Abandoned


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου