Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

The play of light on the dunes of the Namib Desert.by Shawn van Eedenhttp://www.photographyserved.com/gallery/Dunescape/3054925 
This is a collection of images where I have tried to capture the play of light on the dunes of the Namib Desert.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου